Ubuntu 11.10新登录界面:LightDM Greeter Theme

系统 Linux
从 Ubuntu 11.10 Oneiric 开始,Ubuntu 采用 LightDM 作为登录管理器。而根据最新的开发情况看,Ubuntu 可能会采用新的 LightDM Greeter Theme (Unity-Greeter) 作为全新的登录界面,这个界面非常漂亮和新颖。

 从 Ubuntu 11.10 Oneiric 开始,Ubuntu 采用 LightDM 作为登录管理器。而根据最新的开发情况看,Ubuntu 可能会采用新的 LightDM Greeter Theme (Unity-Greeter) 作为全新的登录界面,这个界面非常漂亮和新颖。

从以下的图片及视频中我们可以看出,在新的登录界面中,用户列表都是靠左,而且在选择不同的用户的时候同时会改变背景图片,每个用户登录时同样可以选择桌面环境。

截图

 

 

 

 

演示视频:

 

原文:http://wowubuntu.com/lightdm-greeter.html

【编辑推荐】

  1. Ubuntu 11.10:我们的方向走正确了吗?
  2. Ubuntu 11.10 Alpha 2 发布
  3. Ubuntu 11.10新增新窗口自动最大化CCSM选项

 

 

责任编辑:黄丹 来源: wowubuntu.com
相关推荐

2011-09-05 11:04:25

Ubuntu 11.1LightDM

2011-10-17 12:30:53

Ubuntu 11.1LightDM

2011-08-12 10:17:37

Ubuntu 11.1Unity

2011-09-05 10:31:10

Ubuntu 11.1Ubuntu

2011-09-02 10:14:17

Ubuntu 11.1

2011-11-02 09:19:50

UbuntuHadoop开源操作系统

2011-10-17 12:25:45

Ubuntu 11.1登录环境

2011-04-06 10:19:20

Ubuntu 11.1Gnome Class

2011-08-09 09:46:21

Ubuntu 11.1

2011-09-27 10:40:48

Ubuntu 11.1

2011-10-14 06:58:30

Ubuntu 11.1特性

2011-07-08 09:17:08

Ubuntu 11.1

2011-10-19 21:05:31

Ubuntu 11.1系统设置

2011-09-01 10:21:18

ubuntugdm

2011-05-18 14:45:29

Ubuntu 11.1

2011-11-02 21:31:01

Ubuntu行情

2011-08-05 10:47:37

Ubuntu 11.1

2011-10-14 09:08:15

Ubuntu 11.1下载

2011-07-26 13:22:41

Ubuntu 11.1

2011-10-17 08:29:33

Ubuntu 11.1思考
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号