SQL Server convert 日期格式转化大全大盘点

数据库 SQL Server
此文章主要讲述的是SQL Server convert 日期格式转化大全,如果你在其存在不解之处时,你不妨浏览下面的文章,希望你能从中获得自己想要的东西。

此文章主要讲述的是SQL Server convert 日期格式转化大全,此文章主要向大家讲述的是SQL Server 数据库中一个非常强大的日期格式化函数,你如果对其有兴趣的话你就可以点击以下的文章进行观看了。

 1. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 0): 05 16 2006 10:57AM  
 2. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 1): 05/16/06  
 3. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 2): 06.05.16  
 4. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 3): 16/05/06  
 5. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 4): 16.05.06  
 6. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 5): 16-05-06  
 7. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 6): 16 05 06  
 8. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 7): 05 16, 06  
 9. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 8): 10:57:46  
 10. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 9): 05 16 2006 10:57:46:827AM  
 11. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 10): 05-16-06  
 12. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 11): 06/05/16  
 13. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 12): 060516  
 14. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 13): 16 05 2006 10:57:46:937  
 15. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 14): 10:57:46:967  
 16. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 20): 2006-05-16 10:57:47  
 17. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 21): 2006-05-16 10:57:47.157  
 18. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 22): 05/16/06 10:57:47 AM  
 19. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23): 2006-05-16  
 20. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 24): 10:57:47  
 21. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 25): 2006-05-16 10:57:47.250  
 22. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 100): 05 16 2006 10:57AM  
 23. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 101): 05/16/2006  
 24. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 102): 2006.05.16  
 25. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 103): 16/05/2006  
 26. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 104): 16.05.2006  
 27. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 105): 16-05-2006  
 28. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 106): 16 05 2006  
 29. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 107): 05 16, 2006  
 30. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 108): 10:57:49  
 31. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 109): 05 16 2006 10:57:49:437AM  
 32. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 110): 05-16-2006  
 33. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 111): 2006/05/16  
 34. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 112): 20060516  
 35. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 113): 16 05 2006 10:57:49:513  
 36. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 114): 10:57:49:547  
 37. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 120): 2006-05-16 10:57:49  
 38. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 121): 2006-05-16 10:57:49.700  
 39. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 126): 2006-05-16T10:57:49.827  
 40. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 130): 18 ???? ?????? 1427 10:57:49:907AM  
 41. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 131): 18/04/1427 10:57:49:920AM 

 

常用:

 1. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 8): 10:57:46  
 2. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 24): 10:57:47  
 3. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 108): 10:57:49  
 4. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 12): 060516  
 5. Select CONVERT(varchar(100), GETDATE(), 23): 2006-05-16 

以上的相关内容就是对SQL Server convert 日期格式转化大全的介绍,望你能有所收获。

【编辑推荐】

 1. SQL Server浮点数据类型的详细解析
 2. SQL Server 使用索引来对数据访问进行优化
 3. SQL Server数据类型的种类与应用
 4. 卸载SQL Server 2005组件的正确顺序
 5. 设置下的SQL Server 2005 数据库
责任编辑:佚名 来源: 51CTO整理
相关推荐

2010-06-28 15:59:09

SQL Server

2010-06-30 09:28:51

SQL Server日

2010-07-05 12:40:56

SQL Server

2010-07-19 08:45:45

SQL Server

2010-06-29 17:38:01

SQL Server

2010-07-06 16:24:53

SQL Server数

2010-09-16 13:22:03

Sql Server日

2010-07-15 15:15:48

SQL Server使

2010-07-19 13:00:34

SQL Server日

2010-07-08 16:21:46

Sql Server

2010-10-19 16:48:23

Sql Server日

2011-08-22 10:59:42

SQL Server日期时间格式转换字符串

2009-07-02 10:14:15

格式化日期SQL Server

2010-09-14 14:32:02

sql server日

2010-06-18 13:14:26

SQL Server

2009-08-03 18:21:51

C#日期格式

2010-06-07 17:21:01

MySQL安装

2010-11-12 11:00:11

SQL SERVER内

2010-09-27 16:19:37

SQL Server时

2010-06-28 10:45:44

Sql Server日
点赞
收藏

51CTO技术栈公众号